บริษัท เกจพลัส จำกัด
โทร 0-449-3921, 081-3599720
  • th
  • en

เครื่องวัดอัตราการไหล


เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดการไหลแบบคลื่นเสียง

ใช้สำหรับวัดของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น น้ำ น้ำมัน หรือสารเคมี สามารถพกพาได้้ง่าย

สอบถาม
เครื่องวัดการไหลแบบคลื่นไหลวน

เครื่องวัดการไหลแบบคลื่นไหลวนหรือวอเทค ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้วัดไอน้ำ ก๊าซเอลพีจี เอ็นจีวี หรือก๊าซที่ไหลต่อเนื่องทุกชนิด ของเหลวทุกชนิด

สอบถาม
เครื่องวัดการไหลแบบแทนที่

"Oval" แบบการแทนที่ ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำมัน, อัตราการไหลของน้ำ

สอบถาม
เครื่องวัดแบบสนามแม่เหล็ก

ใช้สำหรับวัดของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 5 ไมโครซีเมนส์ ขึ้นไป, เช่น น้ำ น้ำเสีย, กากน้ำตาล, น้ำเชื่อม, นม

สอบถาม
เครื่องมือวัดการไหลเชิงมวล

เครื่องมือวัดการไหลเชิงมวล แมสโฟลมิเตอร์เป็นหลักการที่มีความแม่นยำสูงมากสามารถวัดออกมาเพื่อเป็นน้ำหนักได้เลย อุณหภูมิไม่มีผลต่อค่าของการวัดเนื่องจากใช

สอบถาม
เครื่องมือวัดอัตราการไหลด้วยแผ่นออริฟิส

เครื่องมือวัดอัตราการไหลด้วยแผ่นออริฟิส

สอบถาม
เครื่องวัดการไหลแบบกังหัน

ส่วนใหญ่แล้วนำไปวัดแบบปริมาณของของเหลวหรือก๊าซ เช่น น้ำมัน เคมี น้ำมันเครืองบิน ก๊าซเอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น

สอบถาม