บริษัท เกจพลัส จำกัด
โทร 0-449-3921, 081-3599720
  • th
  • en

เครื่องมือวัดความดัน


เครื่องมือวัดความดัน

เกจ์วัดความดัน

อุปกรณ์ที่สามารถวัดความดันและควบคุมความดันแบบหน้าปัดเป็นเข็ม เป็นแบบบูดอง หรือ ขดก้นหอย สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน สามารถวัดได้ทั้ง Absolute Gauge, V

สอบถาม