บริษัท เกจพลัส จำกัด
โทร 0-449-3921, 081-3599720
  • th
  • en

อุปกรณ์-เครื่องมือ


อุปกรณ์-เครื่องมือ

Azbil

เครื่องตรวจจับเปลวไฟอัลตราไวโอเลตสำหรับใช้ก๊าซธรรมชาติก๊าซโพรเพนน้ำมันก๊าดน้ำมันหนักก๊าซโค้กไฮโดรเจนแอมโมเนีย ฯลฯ

สอบถาม
แอร์อิลิมิเนเตอร์

แอร์อิลิมิเนเตอร์ ทำหน้าที่แยกอากาศออกจากท่อโดยมีลูกลอยสำหรับตรวจจับ ก่อนที่ของไหลจะเข้าสู่โฟลมิเตอร์

สอบถาม
แอร์เว้น

แอร์เว้น ทำหน้าที่แยกอากาศออกจากท่อโดยมีลูกลอยสำหรับตรวจจับที่มีอยู่ในท่อ

สอบถาม
สเตรนเนอร์

สเตรนเนอร์ สำหรับกรองฝุ่นละออกก่อนนำไปใช้งาน

สอบถาม